HOE INSCHRIJVEN EN BETALEN

Je neemt contact op met de begeleid(st)er van de cursus van je keuze, die je alle inlichtingen zal geven.

Het cursusgeld wordt gestort op het rekeningnummer van Kreatief  : BE56 9796 3920 9288

 met duidelijke vermelding van:   - uw naam/meisjesnaam

-de cursus waarvoor je inschrijft                                                                                                                                                                             

Men betaalt steeds voor een volledige cursus en dit vóór de aanvang van de cursus.

Wie een reeds betaalde cursus annuleert nog voor de reeks begonnen is krijgt het gestorte bedrag terug

mits aftrek van 5 € administratiekosten.

Eens de lessenreeks begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk.

Wij verzoeken iedereen die een e-mailadres heeft om dit door te geven, zodat wij alles zoveel mogelijk,

digitaal kunnen versturen .

.CURSUSSEN

De activiteiten gaan door in verschillende locaties; kijk hiervoor in de rubriek cursussen !

LG = lesgever

BG = begeleid(st)er. Bij deze persoon kan je terecht met al je vragen.

Gelieve tijdig de desbetreffende begeleid(st)er te verwittigen bij afwezigheid !  

Labels
Gebouwd met Drupal