HOE INSCHRIJVEN EN BETALEN

Je neemt contact op met de begeleider van de cursus van je keuze, deze persoon zal je alle inlichtingen geven.

Het cursusgeld wordt gestort op het rekeningnummer van Kreatief  : BE56 9796 3920 9288

 met duidelijke vermelding van:   - uw naam/meisjesnaam

-de cursus waarvoor je inschrijft                                                                                                                                                                             

Men betaalt steeds voor een volledige cursus en dit 2 weken vóór de aanvang van de cursus.

Wie een reeds betaalde cursus annuleert nog voor de reeks begonnen is krijgt het gestorte bedrag terug mits aftrek van 5 € administratiekosten.

Eens de lessenreeks begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk.

Wij verzoeken iedereen die een e-mailadres heeft om dit door te geven, zodat wij alles zoveel mogelijk, digitaal kunnen versturen .

.

CURSUSSEN

Alle activiteiten gaan door in zaal O*KA, Kapellensteenweg 234  te Kalmthout, tenzij anders vermeld.

LG = lesgever

BG = begeleider. Bij deze persoon kan je terecht met al je vragen.

Gelieve tijdig de desbetreffende begeleidster te verwittigen bij afwezigheid ! !